Artiklar 2021

Lek på stort allvar

06 april 2021

Ellen Odéus använder leken som redskap i behandlingen på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Ett nytt färgsprakande rum utmanar barnens alla sinnen och öppnar för fler möjligheter till bedömning och behandling med aktivitetsperspektiv.

Läs mer

Mitt jobb: Digital visning kortar avstånden

06 april 2021

Avstånden i Västerbottens inland är ständigt närvarande i Sanna Kärrmans arbetsvardag. Med digitala visningsmiljöer av kognitivt stöd blir det enklare att nå ut med habilitering.

Läs mer

Tystnad finns inte på kartan

06 april 2021

Med sin forskning banar Margarita Mondaca vägen för framtidens arbetsterapeuter – de som hon hoppas kommer att bli samhällsförändrare. Möt årets Ingela Petersson Lie-stipendiat.

Läs mer

Nyckeln till arbete

06 april 2021

Annika Öst Nilsson ville omsätta forskning i det kliniska arbetet. Tillbaka på jobbet på dagrehab i Gävle fick hon möjligheten – och startade en grupp för personer som ville börja jobba igen efter stroke. Träffarna kom att betyda mycket för Christian Hallberg.

Läs mer

Output

06 april 2021

När kroppen gick sönder var musikalartisten Emilia Ödling tvungen att hitta ett nytt utlopp för sin kreativitet. Hon blev arbetsterapeut.

Läs mer

Ledare: Arbetsgivare – ta ert ansvar!

01 april 2021

”Det verkar saknas en strukturell förståelse hos våra arbetsgivare kring betydelsen av den kontinuerliga fortbildning som en legitimerad professionsutövare behöver för att upprätthålla sin legitimations- och professionskompetens.”

Läs mer

Debatt kring subventionering av tyngdtäcken

18 februari 2021

Överläkare Mats Adler kritiserar MTP-rådets beslut att avråda Sveriges regioner från att subventionera tyngdtäcken. Scrolla ner för MTP-rådets replik ”Patienterna blir förlorarna när evidensen brister” samt Mats Adlers slutreplik: ”Knappast ’best practice’ att bortse från subjektivt förbättrad sömn”.

Läs mer

Studenter rustas för teamarbete

12 februari 2021

Studenterna på den kliniska undervisningsmottagningen på Wetterhälsan i Jönköping visar vägen för hur framtidens interprofessionella teamarbete kan gå till.

Läs mer

Teknik i delaktighetens tjänst

12 februari 2021

Det finns oändliga möjligheter att använda qr-koder, säger Christina Bergbom, arbetsterapeut på Diabasens dagliga verksamhet i Lund. Målet är att deltagarna ska hänga med i samhällsutvecklingen och bli mer delaktiga.

Läs mer

Livet efter pandemin – en framtidsspaning

12 februari 2021

Pandemin har förändrat vardagen för många människor – men vad kommer efter den? Vilka nya vanor behåller vi? Vilka gamla beteenden tar vi tillbaka? Och vilka är de stora framtidsutmaningarna i samhället? I det här temat spanar vi på vad som väntar runt hörnet – efter att våren, värmen och vaccinerna förhoppningsvis har fått smittalen att droppa.

Läs mer