Artiklar 2022

”Hur ska man kunna jobba patientsäkert?”

06 april 2022

Ohållbara arbetsförhållanden och en omfattande personalomsättning – det har skakat bland arbetsterapeuterna i rehabenheten som arbetar mot Malmö stads särskilda boenden.

Läs mer

Huvudskyddsombudet: ”Försiktigt positiv”

06 april 2022

Arbetsterapeuten Björne Lantz är huvudskyddsombud inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad sedan våren 2020. Nu blickar han framåt.

Läs mer

Arbetsgivaren ger sin syn på situationen

06 april 2022

Tidskriften ställde skriftliga frågor om situationen på rehab inom särskilt boende i Malmö stad. Gisela Öst, förvaltningsdirektör för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, svarar.

Läs mer

Porträttet: Kör på ändå

06 april 2022

Psoriasisartriten gjorde att Axel Stefansson behövde rehab som tonåring. Det schysta bemötandet från arbetsterapeuterna kom att påverka hans yrkesval. Snart är han också en.

Läs mer

Löneutvecklingen klart bättre än 2020

06 april 2022

Förra året ökade lönerna med i snitt 4,0 procent. Det är ett rejält lyft jämfört med 2020, då ökningen var 3,0 procent. Ett trendbrott var att löneutvecklingen 2021 var bättre i regionerna än i kommunerna.

Läs mer

Mor & dotter delar glöden för arbetsterapi

06 april 2022

För Lorry Lindberg har de 42 åren som arbetsterapeut inneburit en ständig utveckling yrkesmässigt, verksamhetsmässigt och personligt. För 20 år sedan tog karriären en ny riktning när hon som pionjär startade Rehabhuset i Tomelilla.

Läs mer

Rehab i det fria

06 april 2022

Då Marie Gudmundsson fick frågan att vara med i uppstarten av en grön arbetslivsinriktad rehabilitering i Falun tvekade hon inte: ”De här senaste tio åren har jag verkligen känt mig som arbetsterapeut.”

Läs mer

Ledare: Vårda vården

06 april 2022

”Hur är det ens möjligt att den sektor som har bäst kunskap om vad som skapar hälsa är sämst på att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv för sina medarbetare?”

Läs mer

Följ debatten om evidens och Sensory Integration

10 februari 2022

I Arbetsterapeuten 5/21 skrev tre forskare om vad de ser som risker vid införandet av Sensory Integration i offentlig vård. Repliker längre ner.

Läs mer

Ledare: Tillsammans för en god arbetsterapi

10 februari 2022

”Klart är att i ett bistrare ekonomiskt läge och med stora utmaningar gällande kompetensförsörjning kommer det bli än viktigare att vi som fack- och professionsförbund bevakar och verkar för bibehållen kvalitet i våra verksamheter.”

Läs mer