Annonsera i Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är den ledande tidskriften för arbetsterapeuter i Sverige. Annonser om lediga tjänster, nya produkter och kurser når förbundets cirka 10 000 medlemmar.

Arbetsterapeuter har stor kunskap om och förståelse för människors behov av hjälpmedel, av alla slag. Eftersom det är arbetsterapeuter som gör de flesta utredningarna och har förskrivningsrätt kan en annons i Arbetsterapeuten få stor betydelse.

Utgivningsplan 2021–2022

  Bokning Materialdag Utgivning
Nr 5, 2021 27 september 4 oktober 28 oktober
Nr 6, 2021 15 november 22 november 16 december
Nr 1 10 januari 17 januari 10 februari
Nr 2 7 mars 14 mars 7 april
Nr 3 2 maj 9 maj 7 juni
Nr 4 8 augusti 15 augusti 8 september
Nr 5 19 september 26 september 20 oktober
Nr 6 7 november 14 november 8 december

Priser 2021 – moms utgår ej

Format Satsyta Utfallande Pris
Uppslag   430 x 280 mm 35 000 kr
Helsida, baksida   215 x 250 mm 26 500 kr
Helsida, omslag   215 x 280 mm 24 500 kr
Helsida   215 x 280 mm 23 500 kr
1/2-sida, liggande 191 x 117 mm   15 500 kr
1/2-sida, stående 93 x 240 mm   15 500 kr
1/4-sida, liggande 191 x 56 mm   9 000 kr
1/4-sida, stående 93 x 117 mm   9 000 kr
1/8-sida 93 x 56 mm   6 500 kr

+ 3 mm på utfallande annonser

Tekniska specifikationer för annons i Arbetsterapeuten

Annonsmaterialet ska levereras i CMYK (PMS-färger och RGB-färger kommer att konverteras per automatik till CMYK, vilket kan leda till små nyansskillnader) och i det format som bokats, som en högupplöst och tryckfärdig pdf-fil (minst 240 dpi).

Vill du att vi layoutar din annons?

Behöver du hjälp med annonsen? Ta kontakt med annonsbokningen för mer information och kostnadsförslag.

Annonsera platsannons på webben

Behöver du nå ut med din annons nu? Boka en platsannons här. Annonsen publiceras på startsidan och i nästa nyhetsbrev till alla medlemmar. 

Bokning av annons (och bilaga)

Catharina Persson 
070-977 20 20
catharina.persson@mediakraft.se

Övrig information om Arbetsterapeuten

TS-kontrollerad upplaga: 10 200 ex.
ISSN-nummer: 0345-0988
Tidningsformat: 215x280 mm varav satsyta 191x240 mm
Tryckeri: Ljungbergs