Medlemsavgifter

Avgifter 2020

Medlemsavgifter 2020 Avgift Betalning
Yrkesverksamma, föräldralediga och arbetslösa med lön/ersättning som är 15 751 kr/mån eller högre samt egenföretagare som bedriver verksamhet vid sidan av en anställning 318 kr/mån  Per månad, via faktura eller autogiro
Yrkesverksamma, föräldralediga och arbetslösa med lön/ersättning under 15 751 kr/mån samt egenföretagare som enbart driver eget företag 192 kr/mån Per månad, via faktura eller autogiro
Icke yrkesverksamma medlemmar, exempelvis pensionärer 240 kr/år 1 gång/år. Per månad, via faktura eller autogiro.
Sveriges Arbetsterapeutstudenter 200 kr för hela studietiden Via faktura

Akademikernas a-kassa

Medlemsavgift i Akademikernas a-kassa är 110 kronor/månad.

Föräldraledig

Medlemsavgiften under din föräldraledighet baserar sig på den faktiska föräldrapenning du tar ut (brutto, det vill säga innan skatt). Är din ersättning lägre än 15 751 kronor blir avgiften 192 kronor per månad.

Uppbär sjukpenning, ersättning från a-kassa eller sjukersättning

Medlemsavgiften baseras på din inkomst. Ersättning från försäkringskassan eller a-kassa likställs med lön. Om du uppbär ersättning från försäkringskassan eller a-kassa/inkomstförsäkring är medlemsavgiften den samma som för yrkesverksamma medlemmar, det vill säga 318 kronor/månad för lön/ersättning överstigande 15 751 kronor och 192 kronor/månad för lön/ersättning understigande 15 751 kronor.

Vid sjukersättning kan du ansöka om passiv avgift, det vill säga 240 kronor/år exklusive avgift till a-kassa, på särskild blankett. Den kan du få från vårt medlemsregister,som också svarar på eventuella frågor. Mejla medlemsregister@arbetsterapeuterna.se.

Företagare

Företagare som bedriver sin verksamhet vid sidan av en anställning betalar den högre avgiften. Företagare som enbart driver eget företag betalar den lägre avgiften.

Pensionär

Den som har gått i ålderspension betalar 240 kronor per år.

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem