Engagera dig

Vill du som student vara med och bestämma vilka frågor vi ska driva? Engagera dig och lär dig mer om hur en facklig organisation fungerar. Du som är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har möjligheten att engagera dig där du studerar.

Vill du engagera dig i Sveriges Arbetsterapeutstudenter?

Ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter ger dig fördelar på såväl kort som lång sikt. Ett aktivt deltagande i Sveriges Arbetsterapeutstudenter verksamhet ger dig inte bara möjlighet att påverka utformningen av din utbildning och din studiemiljö, det ger dig också tillfälle till personlig utveckling. Ett engagemang vid sidan av studierna ger dig värdefulla kunskaper, meriter och erfarenheter inför ditt kommande yrkesliv som arbetsterapeut.

De lokala styrelserna får varje termin fria händer med en egen budget och som engagerad i Sveriges Arbetsterapeutstudenter får du vara med och påverka vad just din ort ska anordna för medlemmarna under året. Hur mycket tid du lägger på ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter avgör du själv.

Varje höst anordnar Sveriges Arbetsterapeutstudenter en inspirationshelg i Stockholm. Helgen vänder sig till dig, framför allt i termin 1 och 2, som är nyfiken på ett framtida engagemang inom Sveriges Arbetsterapeutstudenter. Mer om inspirationshelgen, som 2020 infaller den 10-11 oktober, hittar du här

Har du redan bestämt dig för att bli engagerad? Ta kontakt med din lokala styrelse eller dyk upp på något av styrelsens möten. Vid frågor kan du kontakta student@arbetsterapeuterna.se.

Så kan du engagera dig

Oavsett om du vill ordna ett studiebesök till en intressant arbetsplats, sätta samman ett panelsamtal, skriva en debattartikel eller organisera en kubbturnering så är ditt engagemang och din tid viktig för oss. Alla arbetsterapeutstudenter har olika viljor, intressen och drivkrafter. Men om vi organiserar oss kan vi åstadkomma mycket tillsammans. På varje utbildningsort finns en lokal styrelse som tar tillvara studenternas intressen. En person från varje ort finns representerad i den centrala styrelsen, som driver frågor på en mer övergripande nivå.

Besök Sveriges Arbetsterapeutstudenters sidor.