Tillsammans gör vi skillnad

Vill du vara med och bestämma vilka frågor vi driver? Och vilka aktiviteter vi arrangerar? Sveriges Arbetsterapeuter består av medlemmarna och studenterna har stort utrymme att påverka.

Ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter ger dig möjlighet att driva de frågor som är viktiga för dig och, i förlängningen, påverka din utbildning. Kanske vill du stärka studentsammanhållningen på din ort. Eller arbeta för att öka utbildningens fokus på ett visst område. Tillsammans är vi starka och gör skillnad! Och vi vill alltid bli fler.

På ett personligt plan ska ett engagemang i Sveriges Arbetsterapeutstudenter vara roligt, utvecklande och meriterande. Du får kunskap i- och erfarenheter av facklig verksamhet, utbildningsfrågor och arbetsterapiyrket. Samtidigt får du tillgång till ett stort nätverk av studenter och yrkesverksamma från hela landet. För många blir engagemanget en stor tillgång i arbetslivet.

Så gör du

Oavsett om du vill organisera ett studiebesök, en bokbytardag eller en kubbturnering så är ditt engagemang värdefullt för oss. 

På varje utbildningsort finns en lokal styrelse som tar tillvara studenternas intressen. Den centrala styrelsen driver frågor på en mer övergripande nivå.

Varje höst anordnar Sveriges Arbetsterapeutstudenter en inspirationshelg i Stockholm. Helgen vänder sig till dig som är nyfiken på att engagera dig i lokala eller centrala studentstyrelsen. 2021 infaller Inspirationshelgen den 9-10 oktober. 

Vill du engagera dig i Sveriges Arbetsterapeutstudenter? Kontakta din lokala styrelse eller studentombudsmannen. 

Besök Sveriges Arbetsterapeutstudenters sidor.