Sveriges Arbetsterapeuter student

Sveriges Arbetsterapeutstudenter är organisationen för alla arbetsterapeutstudenter. Med oss hittar du gemenskap med andra arbetsterapeutstudenter och kan påverka din utbildning och förbundets arbete.

Sveriges Arbetsterapeutstudenter lokalt

På alla universitet och högskolor med arbetsterapeutbildningen finns en grupp studenter som jobbar med att påverka sin utbildning och att stärka gemenskapen för arbetsterapeutstudenter. Vi finns på följande orter: Göteborg, Jönköping, Lund, Luleå, Norrköping, Stockholm, Umeå, Örebro.

Den lokala styrelsen tar tillvara dina intressen och anordnar intressanta aktiviteter på orten. Du som är medlem har alltid möjlighet att medverka på Sveriges arbetsterapeutstudenters evenemang. Lokalt samarbetar vi med kårer, andra studentföreningar och Sveriges Arbetsterapeuters kretsar.

De lokala styrelserna har öppna möten, så du är varmt välkommen att delta på din ort.

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse

Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse består av en ordförande och vice ordförande samt en ledamot från varje utbildningsort och dennes suppleant. Arbetet fokuseras på utbildningsfrågor samt att främja samarbetet och kontakten mellan studieorterna. Styrelsen fungerar också som en länk mellan studenterna och förbundet.

Vill du kontakta Sveriges Arbetsterapeutstudenters centrala styrelse hittar du kontaktuppgifter här.

Årsmöte

I november eller december varje år håller Sveriges Arbetsterapeutstudenter sitt årsmöte. Årsmötet väljer ledamöter till Sveriges Arbetsterapeutstudenters styrelse och fastställer mål och riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Alla studentmedlemmar kan vara med och påverka! 

Mer om årsmötet, som 2020 infaller den 5 december, hittar du här 

Bli medlem nu!

Gå med du också!

Bli medlem