Skicka in abstrakt – steg för steg

Efter instruktionen finns  länken till abstraktinlämningen.

 1. Först uppmanas du att fylla i dina kontaktuppgifter och skapa en inloggning. Dessa kommer att användas för all korrespondens om abstraktet. Alla meddelanden från abstraktsystemet skickas till din mejladress men hamnar också under Meddelande när du har loggat in.
 2. Under Dina abstrakt, klicka på Lägg till nytt abstrakt.
 3. Välj ett relevant tema och klicka därefter vidare. Valbara teman är: Arbetsliv och hälsa, Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Boende och hälsa, Hälsofrämjande perspektiv, Implementering, Instrumentutveckling, Intervention, Kvalitets- och professionsfrågor, Ledarskap och organisation, Mångfald och hälsa, Perspektiv på delaktighet, Skola, Utbildning och handledning, Utredning, Utvärdering, Vardagsaktiviteter, Välfärdsteknik, Annat.
 4. Välj relevant stadium i livet: Barn och ungdomar, Vuxna, Äldre, Blandade stadier eller Ej relevant.
 5. Välj önskad presentationstyp: Muntlig, Symposium eller Poster.
 6. Skriv in en titel på max 150 tecken.
 7. Lägg till tillhörighet (exempelvis universitet eller arbetsplats) för författare genom att klicka på knappen Lägg till tillhörighet, samtliga tillhörigheter för abstraktets författare läggs upp här.
 8. Skriv in författare, markera tillhörighet och ange e-post till den författare som är huvudpresentatör. Klicka på Lägg till författare för eventuella medförfattare och markera respektive författares tillhörighet.
 9.  Lägg in max tre nyckelord.
 10. Abstrakttexten får maximalt omfatta 250 ord. Skriv in abstraktet under följande rubriker: Bakgrund/Syfte, Metod/Tillvägagångssätt, Resultat/Preliminärt resultat, Slutsats/Praktisk tillämpning. Om du ska hålla ett symposium, tänk på att koppla abstrakttexten till symposiets upplägg under Metod/Tillvägagångssätt och Resultat/Förväntat resultat.
 11. Välj huvudsakligt typ av arbete: Forskningsarbete, Examensarbete på grundnivå, Examensarbete på avancerad, Projekt- eller utvecklingsarbete eller Annat (här ingår lokalt praktiskt arbete). Om typ av arbete är Annat kan en friare tolkning av abstraktets rubriker göras.
 12. Ange mobilnummer till huvudpresentatören.
 13. Om fler än huvudpresentatören kommer att presentera, vänligen ange deras mejladress.
 14. Ange om du kan tänka dig att vara moderator. Muntliga sessioner har en moderator som ansvarar för en session av muntliga presentationer.
 15. Om du tycker att ditt ämne rör flera teman kan du lägga till ytterligare ett här, för att underlätta programläggningen.
 16. Du behöver också ta del av och godkänna hur Sveriges Arbetsterapeuter hanterar inlämnade personuppgifter.
 17. Du som lämnar in abstrakt behöver försäkra dig om att både du själv och Sveriges Arbetsterapeuter ges tillåtelse av upphovsmännen till materialet att visa inlämnat material.
 18. Spara ditt abstrakt och klicka på Förhandsgranska. En pdf-fil med ditt abstrakt laddas då ned automatiskt.
 19. Skicka in när du är helt säker på att ditt abstrakt är klart. Är du osäker är det bättre att vänta, eftersom det inte går att redigera inskickade abstrakt.

Skicka in abstrakt

Klicka på knappen nedan för att skicka in ditt abstrakt.

Skicka in abstrakt

Frågor

Om du har frågor om abstrakt eller abstraktinlämningen, välkommen att kontakta Christina Lundqvist, telefon 08-507 488 94.