Muntlig presentation, symposium eller poster?

I samband med inlämning av abstrakt behöver du ta ställning till om du vill hålla en muntlig presentation, delta med en poster eller hålla ett symposium.  Vad som gäller för de olika formerna av presentationer beskrivs här.

Tänk på att Arbetsterapiforum är en konferens för både forskning och praktisk tillämpning av arbetsterapi. Vid presentation av forsknings- och examensarbeten är det därför viktigt att lyfta kopplingen till praktisk tillämpning av resultaten i både abstraktet och vid presentationen. Det är en återkommande synpunkt vid utvärderingarna, att deltagarna önskar en tydligare koppling till den kliniska tillämpningen.

Muntlig presentation

Symposium

Poster