Lämna in abstrakt!

Abstraktsinlämningen är nu öppen! Skicka in ditt abstrakt senast den 18 september 2024.

Pandemin förändrade mycket i vår omvärld och så även Arbetsterapiforum. När vi nu går tillbaka till en fysisk konferens blir det under andra förutsättningar än tidigare. 2025 blir Arbetsterapiforum en fysisk konferens i två dagar med två parallella spår och vissa gemensamma delar.

Programmet kommer i huvudsak att utformas med hjälp av de abstrakt som skickas in och väljs ut av programgruppen. Det som inte ryms under konferensen, kommer att publiceras i efterhand på Arbetsterapiforums konferenswebb. Där kommer även konferensens muntliga presentationer att publiceras, eftersom det är ett krav att presentatörerna på konferensen även ska spela in sina presentationer för konferenswebben. Den fysiska konferensen kommer inte att filmas. På konferenswebben kommer även postrarna att publiceras.

Läs noga igenom instruktionerna innan du skickar in:

Affisch om abstraktinlämning

Ladda ner vår affisch med uppmaning att skicka in abstrakt till konferensen (pdf). 

Gå med du också!

Bli medlem