Tack alla medlemmar som engagerar sig för Pride!

Bild på deltagare i Pride-paraden

Stort tack till alla medlemmar som engagerar sig för Pride! I år har förbundets Pride-tröjor synts (eller kommer att synas) i Jönköping, Göteborg, Umeå, Örnsköldsvik, Örebro, Karlstad, Karlskrona, Skövde och i Stockholm.

I Stockholms Prideparad 5 augusti gick förbundsordförande Ida Kåhlin i täten för Sveriges Arbetsterapeuter.

– För oss är det en självklarhet att stå upp för allas rätt till en god arbetsmiljö och att få vara sig själva på jobbet, säger Ida. Vi verkar för allas rätt att älska den de vill och vara den de är –​ i arbetslivet såväl som i den övriga vardagen. Likt färgerna i Pride-flaggan är vi alla unika och perfekta som vi är. Det står vi upp för!

Uppslutningen för Pride bland våra medlemmar är ett styrkebesked från landets arbetsterapeuter. I en tid där vi på vissa håll ser ett hårdare debattklimat så visar rekordmånga medlemmar att det för Sveriges Arbetsterapeuter är en självklarhet att alla ska få vara sig själva och älska den de vill. Läs mer om förbundets engagemang i Pride här.

HBTQI-frågor är fackliga frågor. Sex viktiga riktlinjer för ett HBTQI-vänligt arbetsliv:

  • Använd inte nedsättande ord om HBTQI-personer.
  • Skratta inte med i homo- bi- eller transfobiska skämt.
  • Använd inte HBTQI-personer som frågelåda.
  • Som chef kan du kompetensutveckla organisationen i HBTQI-frågor.
  • Tillämpa ord som är könsneutrala och utgå inte från att alla lever heteronormativt.
  • Sexuell läggning eller könsidentitet får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller utesluta någon ur gemenskapen.