Nyheter 2023

September 2023

”Klarar man inte tid blir det problem i alla delar av vardagen”

2023-09-21

Specialistarbetsterapeuten Kerstin Kåwe använder sig av "KaTid® – Vuxen och Senior" i sitt utredningsarbete på en minnesmottagning i Region Värmland. I februari 2024 ger Sveriges Arbetsterapeuters Akademi för första gången en kurs i Vuxen och Senior-versionerna av KaTid®.

Läs mer

Fragmentariska satsningar utan långsiktighet täpper inte till gapen i välfärden!

2023-09-20

- Det är orimligt att tydliga satsningar enbart görs på vissa professioner inom hälso- och sjukvård samt omsorg säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Teamarbetet och samverkan är ju de framgångsfaktorer som behöver stärkas. Då kan inte regeringens satsningar enbart handla om stärkt kompetens eller attraktionskraft till vissa professioner. Hela teamet behövs! Om flera nyckelkompetenser saknas blir vården varken god eller nära.

Läs mer

Har du koll på din pension?

2023-09-18

Genom vår försäkringsförmedlare Akademikerförsäkring får du som medlem kunskap om alla delar i din pension. Oavsett hur lång tid du har kvar att arbeta är det smart att få koll på pensionen som är din framtida lön!

Läs mer

Luncha med facket: lönesamtalets ABC

2023-09-14

Välkommen till Luncha med facket och lönesamtalets ABC den 10 november klockan 12-13.

Läs mer

Rätt till vård på lika villkor får inte urholkas

2023-09-08

Sveriges Arbetsterapeuter och Sacos övriga 20 medlemsförbund tar starkt avstånd från Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt – det strider mot arbetsterapeuters etiska kod, är oförenligt med svensk lag och internationella konventioner.

Läs mer

Unikt tillfälle att bli certifierad i Packer Managing Fatigue den 8 december

2023-09-08

Träffar du personer som upplever att vardagen påverkas av betydande trötthet till följd av kroniska tillstånd? Nu finns en svensk uppdaterad manual till Packer Managing Fatigue. Den 8 december erbjuder Akademin ett unikt tillfälle att bli certifierad i metoden. Då kommer Tanya Packer, utvecklare av metoden, att besöka oss från Kanada och tillsammans med Eva Månsson Lexell hålla i en kursdag.

Läs mer

The 1st Occupational Therapy Europe Congress – abstraktinlämning öppen

2023-09-06

Kongressen "The 1st Occupational Therapy Europe Congress" äger rum den 15–19 oktober 2024 i Krakow, Polen, och har temat Future-Proofing Occupational Therapy. Skicka in ditt abstrakt senast den 31 oktober.

Läs mer