Nyheter 2023

December 2023

Tack för i år, du är viktig för oss!

2023-12-18

Snart lämnar vi ett år fyllt av många oroshärdar och blickar framåt mot förhoppningsvis ljusare tider. Från Sveriges Arbetsterapeuter vill jag säga något som är självklart för förbundet, men som vi kanske inte säger tillräckligt ofta: Tack för att du är medlem!

Läs mer

Akademiker anställda inom kommuner och regioner kräver mer attraktiva villkor och bättre löneutveckling!

2023-12-15

Idag lämnar AkademikerAlliansen över sina avtalskrav till arbetsgivarparterna SKR och Sobona. Akademiker i kommuner och regioner behöver ha en positiv livslöneutveckling och ett hållbart arbetsliv, menar de 16 Sacoförbunden, varav Sveriges Arbetsterapeuter är ett. AkademikerAlliansen betonar att akademiker har en nyckelkompetens som måste värdesättas i kommuner och regioner.

Läs mer

Vi ses på e-Hälsa+MVTe 2024

2023-12-14

Välkommen till e-Hälsa+MVTe den 24–25 januari på Kistamässan, Stockholm. Sveriges Arbetsterapeuter är samverkanspartner och med vår VIP-kod får du 50 % rabatt på biljetterna.

Läs mer

Nyfiken på den nya specialistutbildningen?

2023-12-14

Den 22 januari är du välkommen till en informationsträff där du får veta mer om Sveriges Arbetsterapeuters nya specialistutbildning. Ansökan till utbildningen öppnar den 29 januari 2024.

Läs mer

Arbetsterapeuters uppdrag och förutsättningar inom den specialiserade hälso- och sjukvården

2023-12-12

Sverige genomför nu en av de största förändringarna inom hälso- och sjukvården i modern tid – omställningen till en god och nära vård. Detta paradigmskifte bygger på ett antal förflyttningar från dagens fokus på organisation och botande av sjukdom till ett mer personcentrerat hälsofrämjande och förebyggande perspektiv med ökad samverkan inom hela vård- och omsorgssektorn.

Läs mer

Årets värvare 2023 är Jönköping!

2023-12-12

Sveriges Arbetsterapeuter utser nu för första gången Årets värvare. Det är för att uppmuntra föredömliga insatser i arbetet med att värva nya medlemmar. I år är det Jönköping som tar emot utmärkelsen!

Läs mer

Våra stipendiater 2023

2023-12-07

Den 10 december var det inte bara Nobelprisen som delades ut. Då tillkännagavs Sveriges Arbetsterapeuter nämligen vilka som får förbundets stipendier 2023! Grattis säger vi till Anna Romare, Ellen Odéus och Emy Hurtig.

Läs mer

Besök på kretsarnas årsmöten

2023-12-06

Vi vet att ni säkert redan är i full gång med att planera kretsens årsmöte, som ju ska äga rum i februari eller mars. Som vanligt behöver vi i god tid era eventuella önskemål om att någon ur förbundsstyrelsen eller kansliet är med på mötet.

Läs mer

Medlemmar får 20 % extra rabatt på OBQ11 under hela december

2023-12-01

"Självskattad aktivitetsbalans (OBQ11)" är ett screeninginstrument med 11 påståenden där personen själv gör en skattning av sin aktivitetsbalans. Under december får medlemmar 20 % extra rabatt på medlemspriset vid beställning av OBQ11.

Läs mer