Nyheter 2023

Januari 2023

Nära vård-frukost 28 februari

2023-01-31

Ät frukost med oss 28 februari klockan 07.30. Tema: Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg.

Läs mer

Ny rapport om arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård

2023-01-26

Arbetsterapeuters kompetens är en avgörande pusselbit i den nära vården, men det finns gemensamma utmaningar och brister när det gäller arbetsterapeutens uppdrag inom såväl regional som kommunal primärvård, och det framkommer också skillnader mellan huvudmännen. Det visar förbundets nya rapport som du nu kan ta del av.

Läs mer

Till minne av Åke Lindström

2023-01-23

Det är med stor sorg jag har tagit emot beskedet att Åke Lindström avlidit efter en längre tids sjukdom i en ålder av 78 år.

Läs mer

Luncha med facket 22 februari: Friskfaktorer

2023-01-17

Välkommen till Luncha med facket och tema friskfaktorer den 22 februari klockan 12.00-12.45.

Läs mer

Luncha med facket 9 mars: Kränkande särbehandling

2023-01-17

Välkommen att luncha med facket den 9 mars klockan 12.00-12.45.

Läs mer

Nyhet i förlaget! Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförandet

2023-01-12

Checklistan används som observationsunderlag för bedömning av ADL-förmåga. Den är främst avsedd att tillämpas tillsammans med ADL-Taxonomin® men kan även användas för observation av andra aktiviteter. Checklistan kan användas i olika verksamheter och på alla vårdnivåer med personer som har aktivitetsbegränsningar till följd av kognitiva svårigheter.

Läs mer

Kretsarnas årsmöten 2023 – var med och påverka!

2023-01-11

Under februari och mars håller förbundets 24 kretsar sina årsmöten. Gå på mötet och var med och påverka vad just din krets ska arbeta med under året!

Läs mer

Våra stipendiater

2023-01-10

Det blev Paula Malinen och Annicka Appelberg som fick ta emot 2022 års stipendier från Sveriges Arbetsterapeuter. Båda tilldelas 60 000 kronor var för sina projekt. Grattis säger vi!

Läs mer

Lönen i fokus

2023-01-03

Här fokuserar vi på lön; resultatet av löneenkäten, Saco Lönesök och tips inför det så viktiga lönesamtalet!

Läs mer

Årets första Nära vård-frukost 31 januari

2023-01-03

Ät frukost med oss 31 januari klockan 07.30. Tema: Uppdragsbeskrivningar i den nära vården.

Läs mer

Anmäl dig till våra webbinarier!

2023-01-03

Så här ser planeringen ut för Luncha med facket och Nära vård-frukostar under första månaderna 2023!

Läs mer