Våra stipendiater 2023

Den 10 december var det inte bara Nobelprisen som delades ut. Då tillkännagavs Sveriges Arbetsterapeuter nämligen vilka som får förbundets stipendier 2023! Grattis säger vi till Anna Romare, Ellen Odéus och Emy Hurtig.

anna romare
Anna Romares projekt tilldelas 40 000 kronor och heter ”Söka information på internet, en av livets dagliga aktiviteter. Erfarenheter bland personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser personer med intellektuell funktionsnedsättning har av att söka information på internet. Studier visar på en stor aktivitetsorättvisa för denna grupp. Studien genomförs som en del av Anna Romares masteruppsats på Göteborgs universitet och kommer att genomföras inom LSS-verksamheter i en kommun i södra Sverige.
– Att uppmärksamma arbetsterapeuter på aktiviteter inom den digitala arenan är viktigt för utveckling av arbetsterapi, förklarar Anna Romare.

Ellen Odéus
Ellen Odéus projekt tilldelas 15 150 kronor och heter ”Föräldrars/vårdnadshavares erfarenheter av sömnvanor hos ungdomar med ADHD/autism”.

Ungdomar som behandlas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har högre förekomst av sömnsvårigheter än jämnåriga. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter föräldrar till ungdomar med ADHD och/eller autism har, när det gäller ungdomarnas sömnvanor, och vilka möjligheter det finns att påverka dessa.
– Studien förväntas bidra till en utveckling av förståelsen kring hur arbetsterapeuter kan arbeta med sömnfrågor, förklarar Ellen Odéus.

emy hurtig
Emy Hurtigs projekt tilldelas 54 012 kronor och heter ”Orientering och förflyttning för personer med dövblindhet”.

Orientering och förflyttning (O&F) är en viktig och betydelsefull insats för personer med nedsatt syn. Emy Hurtig kommer utifrån publicerad magisteruppsats ta fram riktlinjer för hur O&F anpassas till personer med dövblindhet. Riktlinjerna ska sedan prövas i verksamheter där O&F bedrivs.
– Eftersom det i dagsläget inte finns några instrument eller instruktioner för hur O&F ska ges till personer med dövblindhet så riskerar det att insatsen ges med olika kvalitet till patienterna, förklarar Emy Hurtig som i vardagen arbetar på dövblindmottagningen i Region Skåne.

Läs mer om Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond och tidigare stipendiater!