Arbetsterapeuten – din fackliga tidning

Senaste numret!

NR 6, 2022. I det här numret möter du arbetsterapeuter som flyttar gränserna för hur professionen kan jobba. Nytänkare som utvecklar arbetsterapi för att klara såväl dagens som morgondagens krav.

Tidigare nummer

Läs tidigare nummer av Arbetsterapeuten. Sök bland artiklar som har publicerats på webben eller läs hela nummer direkt på skärmen.

Annonsera i Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är den ledande tidningen för arbetsterapeuter i Sverige. Annonser om lediga tjänster, nya produkter och kurser når förbundets cirka 10 000 medlemmar.

Om Arbetsterapeuten

Arbetsterapeuten är din tidning och ingår i ditt medlemskap. I den läser du om hur arbetsterapeuter har det på jobbet, vad som händer på forskningsfronten, fackliga frågor och andra nyheter som är viktiga för dig som arbetsterapeut. Och en hel del annat.