Lönen 2023 bättre än ”märket”!

Resultatet av 2023 års löneenkät är här och vi kan konstatera att det blev bättre än ”märket”, att nyexades lönenivå är positiv samt att bäst löneutveckling finns i privat sektor men att lönerna i regionerna också ökar. Nu finns resultatet publicerat i Saco lönesök!

Hur mycket lönerna ska öka på en kollektiv nivå under en avtalsperiod kallas ”märket” och är ett verktyg för att du som jobbar ska kunna få en stabil och rimlig löneökning över tid. 2023 var ”märket” 4,1 procent. Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar får litet mer än så i medellön 2023 och hamnar på 4,3 procent.

Stor efterfrågan

2022 låg medellönen för nyexade arbetsterapeuter på 30 406 kronor. 2023 var siffran 32 138 kronor, ett lyft på 5,7 procent.

– Det råder stor efterfrågan på arbetsterapeuter, så framtiden ser god ut, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson.

Privat sektor

Bäst löneutveckling hade medlemmar i privat sektor under 2023. Där ökade medellönerna med 5,1 procent. Uppåt var det även för medlemmar i regioner där medellönen ökade med 4,4 procent. Kommunanställda hamnade på 4,1 procent och statligt anställda på 3,2 procent.

Viktigt med lönesamtal

I årets löneenkät frågade vi om medlemmen haft lönesamtal eller ej. De som svarade ja hade en medellön på 38 146 kronor. De som svarade nej låg på 37 202 kronor.

– Vi framhåller alltid vikten av att man har ett lönesamtal med sin arbetsgivare när vi pratar lön med medlemmar, förklarar Maria Yngvesson. Dessutom är Saco lönesök ett oslagbart verktyg att ta hjälp av inför lönesamtalet. Det är en av de viktigaste medlemsförmånerna i Sveriges Arbetsterapeuter! En annan viktig medlemsförmån är att man gärna får ringa oss ombudsmän och få tips inför lönesamtalet.

Saco lönesök

Resultatet av förra årets löneenkät är nu publicerat i Saco lönesök. Du som är medlem har tillgång till all statistik om du går in på Min sida på förbundets webb.

Välkommen på lunchmöten!

Den 19 januari är du välkommen att Luncha med facket. Då redovisar ombudsman Raul Holmgren resultatet av löneenkäten.

26 januari bjuder vi in till webbinariet Lönesamtalets ABC.

6 februari fortsätter vår seminarieserie för löneförhandlare. Denna gång handlar det om avstämning. Hur förbereder man sig och vad är viktigt att tänka på?

Du anmäler dig i kalendariet på webben!