Avtalet försäkrar (2023)

Nu finns Avtalet försäkrar i ny version för 2023.

Den här broschyren ger dig en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd hos kommun och region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor.

Här kan du ladda ner den.