Inför årsmötet

Snart är det dags för årsmöten i Sveriges Arbetsterapeuters kretsar.

Läs mer om årsmötena på kretsarnas egna webbsidor!

På årsmötena ska alla kretsar utse delegater (och lika många ersättare) till fullmäktige.
Så här många delegater är det per krets:

Krets

Antal

Blekinge

1

Dalarna

2

Fyrbodal

2

Gotland

1

Gävleborg

2

Göteborg

4

Halland

2

Jämtland

1

Jönköping

3

Kalmar

2

Kronoberg

2

Norrbotten

2

S Älvsborg

2

Skaraborg

2

Skåne

5

Stockholm

6

Södermanland

2

Uppsala län

2

Värmland

2

Västerbotten

3

Västernorrland

2

Västmanland

2

Örebro

3

Östergötland

3

Sveriges Arbetsterapeutstudenter

5

Summa

63