Program

Välkommen att ta del av det preliminära programmet för Arbetsterapiforum 2023!

Preliminärt program

 

När du klickar på en enskild programpunkt, visas fler detaljer i programmet när det finns mer information.

Du kan även ta del av programpunkternas abstrakt när det finns sådana.

Gå med du också!

Bli medlem