Med anledning av Vårdförbundets blockad

Vårdförbundet har vidtagit konfliktåtgärder gentemot Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. Sveriges Arbetsterapeuter påminner om att vi förhåller oss neutrala i konflikten.

Läs mer på AkademikerAlliansens webbplats här

Det här innebär att du som medlem är skyldig att utföra dina egna arbetsuppgifter men får inte göra arbetsuppgifter som omfattas av konflikten och som normalt skulle utföras av en kollega som är medlem i Vårdförbundet. Kontakta rådgivningen för fackliga frågor om du är osäker på hur du ska agera. 

För ytterligare information om konflikten, se Vårdförbundets webbplats.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Sacoanslutna förbund, varav Sveriges Arbetsterapeuter är ett. AkademikerAlliansen förhandlar och tecknar alla centrala kollektivavtal för samtliga medlemsförbund.