#mincoronavardag – vittnesmål

Allas liv och vardag har påverkats på något sätt av coronapandemin och varje dag blir på ett sätt ett tidsdokument som skiljer sig en hel del från det som varit. Hur har just din vardag som arbetsterapeut påverkats? Dela med dig av ditt vittnesmål från en förändrad vardag! Vi publicerar ditt bidrag på den här sidan och delar i våra övriga kanaler med taggen #mincoronavardag.

Vill du dela din historia? Läs instruktioner. 

Pernilla Sporre

Pernilla Sporre

Leg. arbetsterapeut, Primärvårdsrehab Nordost, Växjö, samt egenföretagare

Den största förändringen i mitt arbetsliv har inneburit många digitala kontakter. Parallellt med min anställning som arbetsterapeut på Primårvårdsrehab i Växjö har jag eget företag: Aktivitetsbalans för Dig. Där har också corona inneburit att steget tagits till ökad digitalisering och jag har startat en Youtube-kanal. Just nu firar jag ½ år och beskriver i en film dessa förändringar och målsättningen att vara ett bibliotek för arbetsterapeuter och våra patienter. Hoppas ni hittar något intressant här!

Redan före corona var vår enhet på Primärvårdsrehab med i ett projekt och hade på så sätt försprång när det gällde vanan att använda videobesök. I samband med detta spelade Region Kronoberg in en film om videobesök.

Karin Olofsson

Karin Olsson

Leg. arbetsterapeut, VE Rehab, VO Barn, kvinnosjukdomar, rehab och ÖNH, lasarettet i Ystad

Har arbetsuppgifterna förändrats? Hur?

Mina arbetsuppgifter är ganska lika, lite mer telefonanamneser och hembesök för riskgrupper. Inga praktiska körbedömningar på 6 månader nu, men ska kunna återupptas nu i höst med skyddsutrustning. Jag var inne på covid-avdelningen så länge vi hade det i Ystad och där blev det tydligt hur viktigt det är att bedöma patienter praktiskt och planera i Mina planer för en säker hemgång.

Hur upplever du att du har kunnat bidra extra med just din arbetsterapeutiska kompetens?

Bedömning av patientens helhet och god planering för säker hemgång.

Hur har det känts att inte kunna jobba på distans/hemma?

Det har känts bra att vara på jobbet som vanligt.

Hur har det sociala livet på jobbet förändrats – raster, luncher?

Mer uppdelat, uppmärkt antal personer i olika rum så vi har varit med mer utspridda. Vi får tänka mer på lokaler och antal personer överlag. Inte så mycket sociala aktiviteter, after work och liknande, som annars.

Vad har varit mest utmanande den här perioden?

Att ställa om till alla digitala möten istället för de fysiska och att vi behövt lära oss mycket mer om smitta och skyddsutrustning som vi kanske inte har varit vana vid på det sättet.

Har du känt dig orolig på jobbet för att själv bli smittad?

Nej, inte direkt.

Känner du att du har haft stöd av förbundet under den här perioden?

Ja, mycket information och digitala möten.

Vilket är den största lärdom från den här perioden?

Utökade hygienrutiner och skyddsutrustning samt hur viktigt avstånd är.