Mobil med coronabild i pratbubbla med hashtag

#mincoronavardag

Vi befinner oss i en unik tid med en coronapandemi som fått världsomspännande konsekvenser. Allas liv och vardag har påverkats på något sätt och varje dag blir på ett sätt ett tidsdokument som skiljer sig en hel del från det som varit. Hur har just din vardag som arbetsterapeut påverkats? Vi vill ta del av dina erfarenheter och visa i våra olika kanaler med taggen #mincoronavardag.

Vi vill ta del av din berättelse – kort eller längre – på det sättet du själv föredrar: med en bild, text eller film. Skicka till gelinda.jonasson@arbetsterapeuterna.se. 

Som stöd kan du svara på någon eller några av följande frågor:

  • Har arbetsuppgifterna förändrats? Hur?
  • Hur upplever du att du har kunnat bidra extra med just din arbetsterapeutiska kompetens?
  • Hur har det känts att inte kunna jobba på distans/hemma?
  • Hur har det sociala livet på jobbet förändrats – raster, luncher?
  • Vad har varit mest utmanande den här perioden?
  • Har du känt dig orolig på jobbet för att själv bli smittad?
  • Känner du att du har haft stöd av förbundet under den här perioden?
  • Vilket är den största lärdom från den här perioden?

Bilder och samtycke 

Vi vill såklart gärna att du tar en bild på dig och skickar till oss ihop med din berättelse! Av GDPR-skäl kommer alla som syns på bild eller i film att behöva ge sitt samtycke. Länk för underskrift kommer att mejlas ut när du har inkommit med ditt bidrag. Vi behöver namnen på den/de som syns på bild (från vänster till höger), veta att de är tillfrågade samt deras mejladresser.

 Var noga med att patienter inte syns på bild eller i film.