Ansökan och förkunskapskrav

Välkommen att skicka in din ansökan till specialistutbildningen, sista ansökningsdag är den 1 november 2019. Nästa kursstart planeras till maj 2020,

Förkunskapskrav

För att vara behörig att söka specialistutbildningen krävs det att du uppfyller nedan förkunskapskrav: 

  • Legitimation
    Den sökande ska vara legitimerad arbetsterapeut.
  • Teoretisk grund
    Den sökande ska ha lägst en magisterexamen eller minst 60 avklarade högskolepoäng på avancerad nivå, lägst D-nivå. Av dessa ska minst 30 högskolepoäng vara fördjupning inom arbetsterapi.
  • Praktiskt grund
    Den sökande ska ha minst 5 års arbetsterapeutisk yrkeserfarenhet under de senaste 10 åren. Varav minst två är inom det område som specialiseringen avser. Tjänstgöringen ska ha omfattat minst halvtid.

För mer information om förkunskapskrav och hur du fyller i din ansökan kan du läsa i
Specialistordning för arbetsterapeuter.

Ansökningsblankett med tillhörande råd och anvisningar

Uppfyller du förkunskapskraven är du välkommen med din ansökan! Läs noga igenom Råd och anvisningar, som har sidhänvisningar till specialistordningen, när du fyller i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten med tillhörande råd och anvisningar finns under Dokument uppe till höger. 

Specialistområden och specialistfunktioner

I ansökan anger du ett specialistområde, se nedan. Specialistområdet kommer tillsammans med de två specialistfunktioner du väljer att utgöra din individuella utbildningsplan. 

Specialistområden

Specialistfunktioner

Specialistfunktioner beskriver det arbetsterapeuter gör, och bildar underlag för specialisering. Du väljer ut två av nedan specialistfunktioner till din individuella utbildningsplan.

Frågor?

Har du frågor kring utbildningens upplägg, innehåll och om din behörighet är du välkommen att mejla till: specialist@arbetsterapeuterna.se.

Gå med du också!

Bli medlem