Ansökan och förkunskapskrav

Kommande kurs startar våren 2022, sista ansökningsdag var 1 november.

Ansökan

I samband med att den nya Specialistordning för arbetsterapeuter. antogs på fullmäktige 2021 har vi tillfälligt tagit bort ansökningsblanketten till specialistutbildningen.
Ny information om ansökan till specialistutbildningen kommer att publiceras framöver.

Har du frågor om specialistutbildningen är du välkommen att mejla till  specialist@arbetsterapeuterna.se

Sista ansökningsdag till kursen med start våren 2022 var 1 november 2021

  1. Börja med att läsa igenom Specialistordning för arbetsterapeuter. Den beskriver de förkunskapskrav och mål som krävs för att bli specialist. 
  2. Uppfyller du förkunskapskraven kan du gå vidare med din ansökan! Läs igenom ansökningsblanketten (Word) med tillhörande Råd och anvisningar (pdf), som har sidhänvisningar till specialistordningen.
  3. I ansökan väljer du ett specialistområde och två specialistfunktioner. Dessa kommer att utgöra din individuella utbildningsplan. 

  4. Mejla din ansökan till specialistrådet på specialist@arbetsterapeuterna.se. Den behöver inte vara komplett och korrekt ifylld för att skickas in. Specialistrådet kommer då att utse en kontaktperson som hjälper dig vidare i ansökningsprocessen. 
  5. Har du frågor kring din ansökan är du välkommen att mejla till  specialist@arbetsterapeuterna.se. Du kan också vara med på våra informationsträffar, se nedan. 

Gå med du också!

Bli medlem