Ansökan och förkunskapskrav

När du fyller i din ansökan påbörjar du processen mot att utforma din specialistroll i arbetsterapi, då det är din kunskap och kompetens som formar din individuella studieplan. Var gärna med på någon av våra informationsträffar, den 19 maj eller 15 september, och få vägledning och stöd i ansökningsprocessen.

Så här ansöker du

  1. Börja med att läsa igenom Specialistordning för arbetsterapeuter. Den beskriver de förkunskapskrav och mål som krävs för att bli specialist. 
  2. Uppfyller du förkunskapskraven kan du gå vidare med din ansökan! Läs igenom ansökningsblanketten (Word) med tillhörande Råd och anvisningar (pdf), som har sidhänvisningar till specialistordningen.
  3. I ansökan väljer du ett specialistområde och två specialistfunktioner. Dessa kommer att utgöra din individuella utbildningsplan. 

  4. Mejla din ansökan till specialistrådet på specialist@arbetsterapeuterna.se. Den behöver inte vara komplett och korrekt ifylld för att skickas in. Specialistrådet kommer då att utse en kontaktperson som hjälper dig vidare i ansökningsprocessen. 
  5. Har du frågor kring din ansökan är du välkommen att mejla till  specialist@arbetsterapeuterna.se. Du kan också vara med på våra informationsträffar, se nedan. 

Vägledning och stöd i ansökningsprocessen

Specialistrådet erbjuder två informationsträffar, den 19 maj eller 15 september, där du som funderar på att söka till specialistutbildningen får praktiska råd och vägledning i ansökningsprocessen.  Läs mer och anmäl dig här.

Översyn av utbildningen

Inför fullmäktige 2021 pågår en översyn av specialistutbildningen för att ta fram ett förslag på en ny och aktuell specialistordning.

Gå med du också!

Bli medlem