Specialistutbildning

I dag finns det drygt 100 specialister i arbetsterapi i Sverige. Som blivande specialist i arbetsterapi fördjupar du din kunskap inom ett valt specialistområde och två valbara specialistfunktioner.

För att möta de allt högre krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering fastställdes 1998 en specialistutbildning för arbetsterapeuter. 2003 erhöll de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet. 

Specialister examinerade 2019

Under 2019 examineras 15 nya specialister. Ta del av abstrakten för respektive specialistföreläsning från Arbetsterapiforum 2019.

Specialistutbildningen är en medlemsförmån

Specialistutbildningen är kostnadsfri för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar. Ett oavbrutet medlemskap i minst två år krävs innan din ansökan behandlas av specialistrådet.

För övriga kostar utbildningen 89 000 kr, exkl. moms plus en administrativ kostnad om 5000 kr, exkl. moms. Oavsett om sökanden blir antagen eller ej, betalas inte den administrativa avgiften tillbaka.

Bli medlem!

Specialistrådet

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd ansvarar för att utarbeta förslag till kursplan till förbundsstyrelsen för beslut. Rådet beslutar om antagning till specialistutbildningen och utfärdar specialistbehörighet efter godkänd examen. Under ansökningsprocessen handleder rådet de sökande i upprättande av individuell utbildningsplan. När utbildningsplanen är godkänd av rådet, antas sökande till utbildningen.

I samverkan med kursansvarig och förbundets kansli planerar och genomför specialistrådet den obligatoriska professionskursen i specialistutbildningen.

Gå med du också!

Bli medlem