Specialistutbildning

Ny Specialistordning antogs på fullmäktige 2021. Arbetet med att utveckla utbildningen enligt den nya specialistordningen kommer att påbörjas under 2022 och första kursen genomföras under innevarande fullmäktigeperiod.

Specialistutbildningen

Specialistutbildningen bygger på Sveriges Arbetsterapeuters specialistordning.

2003 fick de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet och i dag finns det drygt 120 specialister i arbetsterapi i Sverige.

Specialistutbildningen ger dig kompetens att möta de allt större krav som dagens samhälle ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering. Som arbetsterapeut med specialistutbildning får du en särskild fördjupad kompetens att integrera, och tillämpa kunskaper i arbetsterapi i relation till evidens inom ditt specialistområde. Du får också kompetens att identifiera behov av och leda utveckling inom ditt specialistområde, att handleda kolleger och arbeta som huvudhandledare för studenter under utbildning.

Yrkesrollen som specialist (YSS)

I nuvarande specialistutbildning ingår kursen Yrkesrollen som specialist (YSS). Den sista YSS-kursen i nuvarande utformning genomförs 2022/2023. Kursen är upplagd så att kursdeltagaren utifrån sina tidigare erfarenheter ska fördjupa sin kunskap och kompetens för att nå kursplanens mål. 

Kursen består av fyra kurstillfällen om totalt sju dagar och bygger på självstudier, genomförande av studieuppgifter och aktivt, obligatoriskt deltagande vid de lärarledda webbinarierna/kurstillfällen. Till kursen hör även ett digitalt klassrum i Akademin.

Vill du veta mer om resan att bli specialist? 

Specialistrådet

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd handleder den sökande i ansökningsprocessen, beslutar om antagning till specialistutbildningen, planerar och genomför kursen YSS samt utfärdar specialistbehörighet efter godkänd examen. 

En medlemsförmån

Specialistutbildningen är kostnadsfri för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar med ett oavbrutet medlemskap i minst två år innan ansökan behandlas.  För övriga kostar utbildningen 89 000 kronor, exklusive moms plus en administrativ kostnad om 5 000 kronor, exklusive moms. Oavsett om sökanden blir antagen eller ej, betalas inte den administrativa avgiften tillbaka.

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem