Specialistutbildning

I dag finns det drygt 100 specialister i arbetsterapi i Sverige. Som blivande specialist i arbetsterapi fördjupar du din kunskap inom ett valt specialistområde och två valbara specialistfunktioner.

För att möta de allt högre krav som vården ställer på specialiserat kunnande och yrkesmässig specialisering fastställdes 1998 en specialistutbildning för arbetsterapeuter. 2003 erhöll de första arbetsterapeuterna sin specialistbehörighet. 

Sveriges Arbetsterapeuters specialistråd beslutar om antagning till specialistutbildningen och utfärdar specialistbehörighet efter godkänd examen. Under ansökningsprocessen handleder rådet de sökande i upprättande av individuell utbildningsplan. 

I samverkan med kursansvarig och förbundets kansli planerar och genomför specialistrådet den obligatoriska professionskursen, Yrkesrollen som specialist.

Professionskursen är upplagd så att kursdeltagaren utifrån sina tidigare erfarenheter ska fördjupa sin kunskap och kompetens för att nå kursplanens mål och för att verka som specialist i arbetsterapi inom valt specialistområde utifrån valda specialistfunktioner.

Kursen, som består av 4 kurstillfällen om totalt 7 dagar, bygger på självstudier, genomförande av studieuppgifter och aktivt deltagande vid kurstillfällena.  

Specialistutbildningen är en medlemsförmån

Specialistutbildningen är kostnadsfri för Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar. Ett oavbrutet medlemskap i minst två år krävs innan din ansökan behandlas av specialistrådet.

För övriga kostar utbildningen 89 000 kr, exkl. moms plus en administrativ kostnad om 5000 kr, exkl. moms. Oavsett om sökanden blir antagen eller ej, betalas inte den administrativa avgiften tillbaka.

Bli medlem!

 

Översyn av utbildningen pågår

Inför fullmäktige 2021 pågår en översyn av specialistutbildningen för att ta fram ett förslag på en ny och aktuell specialistordning. Lisa Ekstam, leg. arbetsterapeut och med. dr universitetsadjunkt, är extern utredare och har i uppdrag att fram till december 2020 ta fram underlag för förslaget på den nya specialistordningen.

Gå med du också!

Bli medlem