SJOT – en vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi

Scandinavian Journal of Occupational Therapy (SJOT) är en engelskspråkig vetenskaplig tidskrift i arbetsterapi med åtta nummer per år som publiceras online. Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du fri tillgång till SJOT.

Logga in och läs SJOT

En viktig kunskapskälla

Tidskriften är ett forum för forskare i arbetsterapi och en viktig kunskapskälla för arbetsterapeuter världen över. För att uppnå en evidensbaserad arbetsterapi måste det finnas kunskap att bygga vidare på, en kunskap som bland annat förmedlas genom SJOT. Tidskriftens inflytande ökar. SJOT fick sin första Impact Factor 2010 då den var 0.653, sedan dess har det varit en positiv utveckling och 2020 är impact factor 2.611 (2019 1.347). 

Hög tillgänglighet

SJOT är lättillgänglig. När du loggat in på Min sida kan du klicka dig direkt till SJOT:s webbplats och komma åt alla artiklar och enkelt söka artiklar på sökord eller författare. De senaste publicerade artiklarna ligger alltid överst på SJOT:s startsida.

Tidskriften publicerar många olika typer av artiklar, exempelvis litteraturstudier, presentation och evaluering av instrument och interventioner. Man publicerar också artiklar kring undervisning och lärande. Läs mer på SJOT:s webbplats.

Vill du ha koll på det allra senaste från SJOT? Då kan du registrera dig genom att klicka på New Content Alerts  på SJOT:s webbplats. Då får du automatiskt ett mejl varje gång en ny artikel publiceras. I mejlet finns innehållsförteckningen med länkar direkt till artiklarnas abstrakts (och vidare till fulltextversionen om du är medlem).

Genom CrossRef ser du i onlineversionen av tidningen klickbara länkar i referenslistan som tar dig direkt till källan.

Vi rekommenderar att du loggar in via webbläsare, google chrome eller microsoft edge.

Läsare över hela världen

Under tidskriftens första period under 90-talet publicerades främst arbetsterapiforskning från norden med nordiska forskare. Men allteftersom som SJOT etablerade sig och impactvärdet steg, har andelen artiklar från resten världen ökat. 

Nedladdningar av artiklar per världsdel 2018

 • Europa 46 %
 • Nordamerika 22 %
 • Australien och Asien 21 %
 • Övriga världen 11 %

Publicering av artiklar

Alla artikelmanus som skickas till SJOT måste innehålla originaldata eller vara en genomgång över ett ämnesområde. De insända manuskripten granskas av välrenommerade forskare i arbetsterapi. Om artikeln har god kvalitet och är av intresse för tidskriftens läsare publiceras den. Författarinstruktioner finns på SJOT:s webbplats. Artikelmanus skickas in direkt via webben.

Redaktionen

SJOT-stiftelsen utser chefredaktör, redaktionskommittén och vetenskapligt råd för tidskriften. Chefredaktör är professor Anita Björklund Carlstedt, Hälsohögskolan Jönköping, anita.bjorklund@ju.se.

Redaktionskommittén består en redaktör från varje nordiskt land:

 • Danmark: Tina Helle
 • Finland: Greta Kronlöf-Häggblom
 • Island: Bjorg Thordardottir
 • Norge: Unni Sveen
 • Sverige: Ingeborg Nilsson

Därför kom SJOT till – bakgrund

Under 1990-talet började forskning i arbetsterapi etableras i Norden och antalet forskande arbetsterapeuter i Norden ökade. Det innebar att nordiska forskningsresultat började ge avtryck i världen. Men möjligheterna att publicera arbetsterapiforskningen var begränsade och hämmade utveckling och kunskapsspridning. I de tidskrifter som fanns publicerades främst forskning från de engelskspråkiga områdena i världen. Det fanns alltså ett behov av ett nytt forum för att sprida arbetsterapiforskning från norden och övriga världen.

De nordiska arbetsterapeutförbunden ville tillsammans främja arbetsterapiforskningen i norden. De bildade därför SJOT-stiftelsen 1993. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning i arbetsterapi genom publiceringsverksamhet. Arbetet leds av styrelsen som består av ordförandena från ergoterapeutförbunden i de fem länderna. Stiftelsen är ägare och utgivare av SJOT. Första numret av SJOT kom ut 1994 på Taylor & Francis förlag.

Logga in och läs SJOT

Här är SJOT:s artiklar indexerade och sökbara

 • Applied Social Science Index & Abstracts
 • Cumulative Index to Nursing and Allied Health
 • Services (CINAHL)
 • EMCare (Elsevier)
 • Ergonomics Abstracts
 • Index Medicus (NLM)
 • Medline (NLM)
 • OT BibSys
 • OTDBASE
 • Pubmed (NLM)
 • PubMed Central Selective Deposit Medicine & Health (NLM)
 • Science Citation Index Expanded (Clarivate Analytics)
 • Scopus (Elsevier)
 • Social Science Citation Index (Clarivate Analytics)
 • Swemed

Gå med du också!

Bli medlem