Grundutbildning och akademisk fortbildning

Arbetsterapeuter har en akademisk grundutbildning på tre år. Efter grundutbildningen har man möjlighet att läsa vidare och ta masterexamen och forskarexamen i arbetsterapi eller annat ämne.

Arbetsterapeuters grundutbildning

Att utbilda sig till arbetsterapeut tar tre år på högskola/universitet. Utbildningen leder både till arbetsterapeutexamen och kandidatexamen.

Grundutbildning i arbetsterapi finns vid följande åtta lärosäten:

Grundutbildningens innehåll

Utbildningen består av olika ämnen i arbetsterapi, medicin och samhälls- och beteendevetenskap. Huvudämnet är arbetsterapi och studierna handlar om att förstå och förklara individens aktivitetsförmåga i olika miljöer och dess samband till hälsa och ohälsa. Psykologi och pedagogik ingår bland annat i de samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena och anatomi och sjukdomslära är en del av de medicinska kurserna.

Olika pedagogiska arbetsformer ingår i utbildningen och du får arbeta utifrån yrkesmässiga frågeställningar. En del av utbildningen är också placerad vid arbetsterapiverksamheter inom sjukvård och samhälle. I slutet av utbildningen får du genomföra ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.

Efter examen ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Arbetsterapeuters akademiska fortbildning

Enstaka kurser

Lärosätena ger ibland enstaka kurser i arbetsterapi och relaterade ämnen som kan sökas av alla som uppfyller förkunskapskraven. En del av kurserna i ett masterprogram kan även vara möjliga att söka till som enstaka kurs.

Masterexamen

Masterutbildningen sker genom masterprogram vid ett lärosäte eller genom att ”plocka ihop” enstaka kurser tills man har de högskolepoäng som krävs för en masterexamen. Det är möjligt att efter ett års studier att ta ut magisterexamen.

Forskarexamen

För att antas till en forskarutbildning är förkunskapskraven i regel att man har en masterexamen. Arbetsterapeuter kan söka till forskarutbildning i arbetsterapi eller i relaterade ämnen som ligger nära professionsområdet. 

Ta del av vår lista över alla disputerade arbetsterapeuter, som visar på de olika forskningsområden som finns inom forskarutbildningen.

Länkarna nedan är till lärosätenas masterprogram och därifrån kan du klicka dig vidare för att få mer information även om enstaka kurser och forskarutbildning.

Gå med du också!

Bli medlem