Vilken hjälp kan du få från oss?

Att bli ifrågasatt i sin yrkesutövning kan väcka starka känslor och upplevas som mycket påfrestande, även om du inte tycker att det finns någon egentlig grund för detta. Du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter får all hjälp och stöd som du vill behöver. Vi hjälper dig bland annat med ditt yttrande till tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ring oss på 08-507 488 00.

Bli medlem nu

Gå med du också!

Bli medlem