Vilken hjälp kan du få från oss?

Att bli ifrågasatt i sin yrkesutövning kan väcka starka känslor och upplevas som mycket påfrestande, även om du inte tycker att det finns någon egentlig grund för detta. Du som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter kan få stöd och hjälp från oss. Vi hjälper dig bland annat med ditt yttrande till tillsynsmyndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Ring oss på 08-507 488 00.

Bli medlem!

Gå med du också!

Bli medlem