Arbetsterapins dag

Den 27 oktober varje år är det Arbetsterapins dag och World OT Day – en dag när arbetsterapeuter världen över samlas kring professionen och gör olika aktiviteter i syfte att stärka gemenskapen och uppmärksamma värdet av arbetsterapi.

Många kretsar och studentorganisationer brukar ordna olika former av inspirerande medlemsträffar för att uppmärksamma Arbetsterapins dag, i syfte att stärka gemenskapen inom professionen och uppmärksamma värdet av arbetsterapi. 

Håll utkik efter en inbjudan eller hör av dig till din kretsordförande respektive lokal studentstyrelse om du vill veta om det planeras någon central aktivitet i din krets eller på din utbildningsort.  

Förbundet vill verka för en hållbar utveckling, både ekologisk och ekonomisk. Därför kommer vi i år inte att erbjuda medlemmarna tryckt material för beställning, men däremot utskriftsanpassade filer som enkelt går att skriva ut på en vanlig skrivare. På så sätt hushåller vi med både ekonomi och miljö genom minskade transporter.

Centralt kommer förbundet att fira Arbetsterapins dag genom att ordna ett frukostseminarium i Stockholm, med särskilt tema och inbjudna gäster. Årets arbetsterapeut och Årets arbetsterapeutstudent kommer också att tillkännages på plats och få pris. Vi planerar att filma seminariet så att det går att se i efterhand.