Arbetsterapins dag

Den 27 oktober varje år är det Arbetsterapins dag och World OT Day – en dag när arbetsterapeuter världen över samlas kring professionen och gör olika aktiviteter i syfte att stärka gemenskapen och uppmärksamma värdet av arbetsterapi.

Många kretsar och studentorganisationer brukar ordna olika former av inspirerande medlemsträffar för att uppmärksamma Arbetsterapins dag, i syfte att stärka gemenskapen inom professionen och uppmärksamma värdet av arbetsterapi. Håll utkik efter en inbjudan eller hör av dig till din kretsordförande respektive lokal studentstyrelse om du vill veta om det planeras någon central aktivitet i din krets eller på din utbildningsort.