Material från erfarenhetsbyte arbetsterapi och covid-19

Sveriges Arbetsterapeuter anordnar regelbundet erfarenhetsutbyten via Teams för utvecklingsintresserade arbetsterapeuter som vill dela erfarenheter kring covid-19. På den här sidan samlar vi material från de träffarna att ta del av i efterhand. Sidan uppdateras med material löpande.

Lisa Brändström, arbetsterapeut och vårdutvecklare, vid försäkringsmedicinskt team, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm, medverkade den 2 december och berättade om sina erfarenheter av hur patienten kan stöttas och om arbetsterapeutens roll i sjukskrivningsprocessen i samband med covid-19. Ta del av Lisas Powerpoint (pdf)

Vill du vara med på kommande erfarenhetsutbyten?

Kontakta Christina Lundqvist på christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.