Material från erfarenhetsbyte arbetsterapi och covid-19

Sveriges Arbetsterapeuter anordnar regelbundet erfarenhetsutbyten via Teams för utvecklingsintresserade arbetsterapeuter som vill dela erfarenheter kring covid-19. På den här sidan samlar vi material från de träffarna att ta del av i efterhand. Sidan uppdateras med material löpande.

Sofi Fristedt – äldres vardag i samband med pandemin

Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut, universitetslektor Jönköping University, samt forskare Lunds universitet, berättar om forskning kring äldres vardag i samband med pandemin.

Carina Göransson – andningsteknik i aktivitet

Carina Göransson, leg. arbetsterapeut och hjälpmedelssamordnare från Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om andningsteknik i aktivitet. Ta del av Carinas tips (pdf).

Lisa Brändström – arbetsterapeutens roll vid sjukskrivning i samband med covid-19

Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och vårdutvecklare, vid försäkringsmedicinskt team, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm, berättar om sina erfarenheter av hur patienten kan stöttas och om arbetsterapeutens roll i sjukskrivningsprocessen i samband med covid-19. Ta del av Lisas Powerpoint (pdf)

Vill du vara med på kommande erfarenhetsutbyten?

Kontakta Christina Lundqvist på christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.