Arbetsterapi och covid-19

Det här är en samlingssida för information och olika typer av material som rör arbetsterapi och covid-19. Materialet är öppet för alla att ta del av och sidan uppdateras kontinuerligt.

Erfarenhetsutbyten och webbinarier

Generella dokument

Bedömningsinstrument

Lokala riktlinjer och checklistor

Kunskapsstöd om arbetsterapi och rehabilitering

Utbildningar

Information om arbetsterapi till allmänhet

Internationellt material

Övrigt

Materialet kvalitetsgranskas

Materialet på den här sidan kvalitetsgranskas av en arbetsgrupp bestående av Ingrid Berggren, Karolinska universitetssjukhuset, Christina Lundqvist, Sveriges Arbetsterapeuter, Malin Regardt, Karolinska Universitetssjukhuset, Iolanda Santos Tavares Silva, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Birgitta Wästberg, Skånes Universitetssjukhus . Har du förslag på material att lägga till eller frågor, vänd dig till christina.lundqvist@arbetsterapeuterna.se.