Årets arbetsterapeutstudent 2021

Arbetsterapeuter gör fantastiska saker på jobbet och får vardagen att funka för människor varje dag och våra studentmedlemmar genomför fina projekt under grundutbildningen – det måste fler få veta! För studenter kan det exempelvis handla om ett examensarbete eller ett förbättringsarbete under VFU eller utlandsstudier, som särskilt visat arbetsterapins värde. Sista dag att nominera var den 18 juni.

Inspireras av Therese, Isidora och Jennifer

Utmärkelsen Årets arbetsterapeut och student

Pris och utdelning

Utöver äran belönas vinnaren/vinnarna i kategorin student med 5 000 kronor (i en grupp delar deltagarna på summan), diplom och blommor. Tillkännagivandet sker under högtidliga former på ett frukostseminarium på Arbetsterapins dag den 27 oktober där vinnarna får ta emot priset av förbundsordförande Ida Kåhlin . Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Nominering

Läs kriterierna nedan först. Beskriv tydligt den insats som du vill nominera. Juryn består av arbetsterapeuter, en arbetsterapeutstudent och andra professioner och kommer endast att utgå från den text som du skriver i din nominering. Tänk därför på att vara utförlig när du beskriver insatsen och värdet av den.

Kriterier för nominering

En student kan nominera sig själv eller en medstuderande och handledare eller lärare kan nominera en student eller flera studenter om det är fråga om ett grupparbete.

  • Den/de nominerade måste vara medlem/medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
  • En grupp där någon/några inte är medlemmar kan nomineras, men det är endast förbundets medlemmar som får ta emot utmärkelsen.
  • De insatser som nomineras för utmärkelsen ska ha godkänts/utförts från januari 2020 till juni 2021.

Exempel för nominering

Utmärkelsen kommer att delas ut till den student, eller studenter, som under grundutbildningen utmärkt sig särskilt och visat värdet av arbetsterapi och därmed bidragit till professionens utveckling, i till exempel:

  • Sitt examensarbete
  • En uppgift eller förbättringsarbete under exempelvis VFU eller utlandsstudier
  • Ett opinionsbildande arbete

Ovanstående är bara exempel. Även andra insatser som visar värdet av arbetsterapi kan nomineras.

Flyer för spridning

Ladda gärna ner den här flyern och marknadsför utmärkelsen. Sprid den digitalt eller skriv ut den och sätt upp (A4-format).