Unikt tillfälle att bli certifierad i Packer Managing Fatigue den 8 december

Träffar du personer som upplever att vardagen påverkas av betydande trötthet till följd av kroniska tillstånd? Nu finns en svensk uppdaterad manual till Packer Managing Fatigue. Den 8 december erbjuder Akademin ett unikt tillfälle att bli certifierad i metoden. Då kommer Tanya Packer, utvecklare av metoden, att besöka oss från Kanada och tillsammans med Eva Månsson Lexell hålla i en kursdag.

Packer Managing Fatigue (tidigare Fatigue Management) är en evidensbaserad personcentrerad gruppintervention för personer som lever med trötthet sekundärt till kroniska tillstånd. Deltagare i grupper om 5–10 personer deltar vid sex grupptillfällen på cirka 2 timmar under sex veckor. Målet med interventionen är att ge färdigheter och strategier för att minska trötthetens påverkan på vardagen.

Kursen den 8 december erbjuds i hybridformat vilket betyder att du kan välja att delta antingen på distans via Teams eller på plats i Nacka, Stockholm.

Läs mer och anmäl dig senast den 17 november.

Det lönar sig att vara medlem

Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins kurser och publikationer och prioriteras alltid vid kursantagning. Medlemmar betalar 2 500 kronor exklusive moms för kursdagen i Packer Managing Fatigue (jämför ordinarie pris 5 000 kronor).

Bli medlem nu!