Viktigt steg mot att Trygghets-överenskommelsen ska bli lagstiftning

I dag skickar regeringen förslag till ny lagstiftning om trygghet, omställning och anställningsskydd på remiss till Lagrådet. Det innebär att ytterligare ett steg tas mot historisk reform för trygghet och omställning.

Förslaget är att de nya lagarna ska träda i kraft den 30 juni 2022, och att hela Trygghetsöverenskommelsen ska börja tillämpas den 1 oktober.

- Arbetet fortskrider nu som förväntat och det är bra att det arbete som parterna gjort avseende till exempel omställning nu närmar sig verklighet, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson.

En viktig del av överenskommelsen är omställningsstudiestödet, en helt ny typ av studiestöd för vuxna. Det ger individen möjlighet att vidareutbilda sig senare i livet med upp till 80 procent av lönen, för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet omfattar även den som har en visstidsanställning, projektanställning eller jobbar deltid.

Läs mer om överenskommelsen på PTKs webb.