Viktiga nyheter om tjänstepension från januari 2023

Från och med 1 januari 2023 kommer de allra flesta som är anställda inom kommuner och regioner eller är som är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) att omfattas av det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL). Samtidigt höjs pensionsavsättningen i avtalet med 1,5 procent.