Viktiga medskick till ny regering

Sveriges Arbetsterapeuter gratulerar och önskar den nya regeringen stort lycka till med det viktiga arbetet.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Hälso- och sjukvårdsfrågor ligger högt upp på agendan för medborgarna.

Arbetet med jämlik tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel samt omställningen till en god och nära vård behöver intensifieras och vi förväntar oss att den nya regeringen kommer att gå vidare med inrättandet av funktionen kvalitetsansvarig för Rehabilitering, KaR – en nyckelfunktion för stärkt kvalitet inom kommunal hälso- och sjukvård.

- Avgörande för att svensk hälso- och sjukvård och omsorg ska utvecklas i rätt riktning är dock att medarbetarna har en hållbar arbetssituation med god löneutveckling och kontinuerlig tillgång till fortbildning. Som fack- och professionsförbund för legitimerade arbetsterapeuter är vi därför en självklar samarbetspart för regeringen i dessa centrala frågor! konstaterar Ida Kåhlin.