Vi vill veta vad du tycker!

Under de närmaste veckorna genomför Novus, på uppdrag av Sveriges Arbetsterapeuter, en undersökning där 2 500 slumpvist utvalda medlemmar får ge sin syn på kvaliteten på medlemskapet.

– Förra gången fick vi mer än godkänt och hade förbättrat resultaten inom samtliga mätområden. Nu hoppas vi att den positiva trenden fortsätter, säger förbundsdirektör Malin Nordstrand.

Undersökningen tar cirka sex minuter att besvara. Ta gärna chansen att tycka till om innehållet i ditt medlemskap i Sveriges Arbetsterapeuter!