Valberedningens förslag

Nu kan vi presentera Valberedningens förslag till nya ledamöter i Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse!

Vi håller dig på halster och låter dig klicka en gång till!

Ledamöterna väljs vid ett fyllnadsval som äger rum den 29 november klockan 16.00–18.00.