Välkommen på Nära vård-frukost 14 december

Kommer du på årets sista årets sista Nära vård-frukost? 14 december klockan 07.30-08.30. Tema: Arbetsterapeuters uppdrag inom kommunal och regional primärvård.

Vi får denna morgon en presentation av det mycket spännande resultatet av den enkät som många av er svarade på i våras och som syftade till att kartlägga förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser inom det så kallade primärvårdsuppdraget. 14 december klockan 07.30-08.30. 

Vi gästas även av Lisbeth Löpare Johansson, samordnare Nära vård, SKR, som tillsammans med förbundsordförande Ida Kåhlin, efter presentationen, kommer problematisera kring enkätresultatets betydelse för den fortsatta omställningen till Nära vård och de särskilda utmaningar som blivit synliga.

Här anmäler du dig till frukostmötet!