Välbesökt mingel i Almedalen!

Är det värt att rehabilitera farmor? Ja, det frågade vi oss tillsammans med Fysioterapeuterna i Almedalen under måndagen den 4 juli. Vi arrangerade ett välbesökt glatt och festligt mingel med ett tydligt djupt fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser inom kommunal hälso- och sjukvård.

Under minglet ”intervjuades” en panel av våra respektive förbundsordföranden Ida och Cecilia och deltagarna gavs möjlighet att reflektera kort över förslagen i den nya äldreomsorgslagsutredningen som nyligen presenterats men inbjöds även att göra kopplingar till omställningen mot en nära vård. Grunden i förslagen som presenterats är att kommunerna får ett större rehabiliteringsuppdrag än tidigare och att kraven på kvalitet avseende rehabiliteringsfrågorna stärks.

Panelen som deltog vid minglet bestod av
Acko Ankarberg Johansson (KD)
Eva Eriksson, Förbundsordförande SPF
Iréne Nilsson Carlsson, Folkhälsoråd Socialstyrelsen
Kristina Nilsson (S)

I den nya Äldreomsorgslagen förs det fram förslag på nya funktioner, kvalitetsansvarig för omvårdnad samt kvalitetsansvarig för rehabilitering (KaR). Dessa ska tillsättas om inte verksamhetschefen besitter nödvändig kompetens inom dessa områden. Utredningen föreslår således nya funktioner för att stötta både huvudman och vårdgivare i efterlevnaden av det lagstadgade ansvaret för kvalitet inom rehabilitering.

Utredningen lyfter tydligt fram att fysioterapeuter och arbetsterapeuter kan skapa
förutsättningar för en bättre intern samverkan i kommunerna mellan sociala insatser och medicinska insatser. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter kan vara en brygga mellan olika kompetenser i verksamheten. Vidare beskriver utredningen att sådan kompetens (arbetsterapeuter och fysioterapeuter) behöver finnas som kan ta fram rutiner för hälsofrämjande arbetssätt och implementera forskning om förebyggande och rehabiliterande insatser. Särskilt glädjande är även att utredningen tydliggör att för vissa patienter i kommunal primärvård kommer det vara naturligt med en fysioterapeut eller arbetsterapeut som fast vårdkontakt

Avslutningsvis tydliggör utredningen vikten av rehabiliteringskompetens inom kommunal hälso- och sjukvård eftersom de skriver att det krävs att man är utbildad fysioterapeut eller arbetsterapeut för att kunna ta ett kvalitetsansvar inom rehabilitering och hjälpmedel. Ett tydligare kvalitetsansvar för rehabilitering och hjälpmedel på vårdgivarnivå innebär utökade karriärmöjligheter inom kommunen för fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Vår förhoppning är att kvalitetsansvarig för Rehabilitering (KaR) blir en nyckelfunktion för stärkt kvalitet inom kommunal hälso- och sjukvård.

Vi ser nu fram mot att på djupet analysera alla de förslag som lämnats!

Mer information om själva utredningen finner du här.