Grattis till våra stipendiater 2021

Det blev Maria Haage, Maria Stenvall och Elsa Hinnersjö som fick ta emot 2021 års stipendier från Sveriges Arbetsterapeuter. Stort grattis till dem!

Maria Haage, Maria Stenvall och Elsa Hinnersjö
2021 års stipendiater: Maria Haage, Maria Stenvall och Elsa Hinnersjö

Maria Haage, arbetsterapeut, Landskrona stad, 45 000 kronor för projektet: Arbetsterapins betydelse i ett ACT-baserat interdisciplinärt smärtbehandlingsprogram.

Maria Stenvall, arbetsterapeut, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Mölndals sjukhus), 40 000 kronor för projektet: Personers upplevelse av sin aktivitetsförmåga efter en temporärt stelopererad handled.

Elsa Hinnersjö, arbetsterapeut, Karlstad kommun, 15 000 kronor för projektet: Förändrade förutsättningar i äldreomsorg - ett arbetsterapeutiskt perspektiv under covid-19 pandemin.

Arbetsterapeuter med sådan utbildning att de kan antas som medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter kan söka förbundets stipendier. Nya stipendier utlyses under våren/sommaren 2022.

Läs mer på: arbetsterapeuterna.se/stipendiefonden.