Upprop för arbetsmiljön i vården – skriv under du också!

Situationen i vården är ansträngd. De arbetsmiljöbrister som länge funnits har nu byggts på ytterligare på grund av den vård- och rehabiliteringsskuld som skapats av pandemin. Många av hälso- och sjukvårdens medarbetare är på gränsen till utmattning. Nu krävs krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent.

Om vi blir sjuka kan vi inte hjälpa dig att bli frisk. Vi vill att politikerna inför en kriskommission för vården, ordnar fler vårdplatser, kollegor med rätt kompetens och säkrar en hållbar arbetsmiljö dit fler söker sig – och vill stanna.

vård
Skriv under du också – vårda vården så att vi kan vårda dig.
 

Våra krav: 

  • Arbetsgivarna måste göra stora förbättringar i vår dåliga arbetsmiljö 
  • Fler vårdplatser – rätt kompetens på rätt plats
  • Kriskommission för vårdens arbetsmiljö

Bakom namninsamlingen står 13 professions- och fackförbund: Vårdförbundet, Läkarförbundet, Kommunal, Akademikerförbundet SSR, Fysioterapeuterna, Sveriges Arbetsterapeuter, SRAT, Psykologförbundet, Barnmorskeförbundet, Logopedförbundet, HälsoAkademikerna, Audionomerna och Vision.

Här kan du skriva under uppropet!