Till minne av Ing-Marie Wieselgren

Det är med stor förfäran vi igår kväll mottog beskedet att Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykisk hälsa vid SKR, avlidit efter de skador hon ådrog sig i samband med knivdådet i Visby. Ing-Marie var en viktigt och stark röst i arbetet med att skapa bättre förutsättningar, stöd och hälso- och sjukvård för personer med psykisk ohälsa och sjukdom, men hon var också en betydande kraft i arbetet med att skapa ett samhälle som främjar psykisk hälsa.

Ing-Marie har alltid generöst delat med sig av sin kunskap och kompetens, men även skapat arenor där olika professioner, kompetenser och kunskaper kan mötas och arbeta tillsammans. Under många år har Ing-Marie varit en betydande samverkanspartner för oss i Sveriges Arbetsterapeuter. Många är vi som inspirerats av hennes engagemang och till synes outtröttliga arbete för de personer som ofta befinner sig i en utsatt situation. Ing-Marie rycktes ifrån oss mitt i sin gärning, på väg från ett Almedalsseminarium till ett annat. Ing-Maries röst har tystnat, men vi är många som kommer fortsätta verka i hennes anda. Våra tankar går till de närmaste.

Ida Kåhlin
Förbundsordförande