Tidöavtalet: Överenskommelse för Sverige

Samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har efter förhandling landat i ”Överenskommelse för Sverige”, en utgångspunkt för partiernas samarbete mandatperioden 2022–2026. Samarbetspartier i regeringen är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Samarbetsparti utanför regeringen är Sverigedemokraterna.

En del av samarbetsprojektet handlar om Hälso- och sjukvården. Samarbetspartierna vill utarbeta och genomföra politiska reformer för att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjningen för anställda inom vården.

Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar många av de reformer som föreslås.

- Vi ser mycket positivt på en nationell plan och styrning gällande kompetensförsörjningsfrågorna. Reformen bör dock även inkludera rätt till och krav på kontinuerlig fortbildning samt innefatta statligt ansvarstagande för specialisering gällande alla legitimerade professioner. Ett ökat fokus på kunskaps och kompetens är särskilt betydelsefullt inom den kommunala hälso- och sjukvården, säger förbundsordförande Ida Kåhlin.

- Det är mycket positivt att arbetsterapeuter särskilt nämns som en viktig profession i den utbyggnad som ska ske av primärvården. Om detta ska vara möjligt att genomföra behöver antalet arbetsterapeuter i Sverige bli fler. Det kommer exempelvis krävas fler grundutbildningsplatser vid våra lärosäten än vad som finns idag, kontaterar Ida Kåhlin och fortsätter:

-Vi ser fram mot samverkan för en ökad nationell styrning som kan leda till en mer jämlik hälso- och sjukvård – inte minst när det gäller rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Länk till Tidöavtalet