Sveriges Arbetsterapeuter om regeringens budgetproposition för 2023

Utöver de preventiva satsningar i regeringens budget för 2023 som förbundet redan har kommenterat, saknar Sveriges Arbetsterapeuter en övergripande viljeinriktning och politik för preventiva insatser, habilitering, rehabilitering och en politisk styrfart inom hjälpmedelsområdet. "Avsaknaden av en övergripande och sammanhållen viljeinriktning lämnar mycket i övrigt att önska." konstaterar Ida Kåhlin, förbundsordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.

Satsning på kompetensförsörjning måste gälla flera professioner

– Vi vill också skicka med ett tydligt budskap till regeringen att satsningen för att stödja regioner och kommuner i arbetet med kompetensutveckling och kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården inte bara ska omfatta läkare och sjuksköterskor utan även andra professioner, till exempel arbetsterapeuter. Vi tycker det är hög tid att regeringen tillsätter en utredning för att initiera ett statligt ansvarstagande för specialistutbildning av arbetsterapeuter, säger Ida Kåhlin.

Bibehållna a-kassevillkor ett steg på vägen

Regeringen avser behålla de under pandemin tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen även framöver.

– Det är givetvis positivt, men nivåerna i a-kasseersättningen behöver fortfarande höjas väsentligt för att försäkringen ska vara en effektiv och väl fungerande omställningsförsäkring för alla på arbetsmarknaden. Det är fortfarande alltför många som inte får 80 procent av sin inkomst ersatt vid arbetslöshet, påpekar Ida Kåhlin.

Tidigare kommentarer