Sveriges Arbetsterapeuter kräver MAR i kommunledningen

Sveriges Arbetsterapeuter är i sitt remissvar i stora delar positiv till Äldreomsorgslagsutredningens förslag. Men när det kommer till förslagen om så kallade kvalitetsansvariga för rehabilitering har utredningen enligt förbundet hamnat helt snett.

Ansvaret för rehabilitering måste ligga på ledningsnivå för att Sverige ska kunna uppnå en jämlik rehabilitering av god kvalitet.

Förbundet vill också att det väl etablerade begreppet MAR ska bibehållas.

En tredje viktig invändning i remissvaret är att man borde fokusera på den kompetens som efterfrågas för det medicinska ledningsansvaret i stället för att kräva en specifik legitimation.

Läs hela remissvaret här.

Debattartikel ”Behåll det etablerade begreppet MAR” ur Dagens Medicin 15/11.