Suntarbetsliv en gång till!

Luncha med facket den 19 oktober med Suntarbetsliv blev en succé. Därför anordnar vi nu ännu en lunchträff med dem den 16 november kl 12.05-12.50!

Suntarbetsliv presenterar sin verksamhet samt de verktyg de erbjuder för ett sunt arbetsliv! För alla medlemmar men speciellt intressant om du är skyddsombud, fackligt ombud eller förtroendevald.

Du får också lära dig mer om organisationen Suntarbetsliv och får en guidning av deras webbsida och deras utvecklingsverktyg.

Det här är ett jättebra tillfälle att samla arbetsgruppen och äta en gemensam lunch under mötets gång.