Skriver du intyg för bostadsanpassningsbidrag?

Nu kan du vara med och bidra med dina erfarenheter genom att svara på Boverkets enkät.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera och analysera utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. En av frågeställningarna är varför antalet ansökningar har minskat över tid. Som en del i utvärderingen har Boverket tagit fram en enkät som vänder sig till arbetsterapeuter som skriver bostadsanpassningsintyg eller som har erfarenhet av hjälpmedelsförskrivning. Enkäten är öppen för alla arbetsterapeuter och Sveriges Arbetsterapeuter samarbetar med Boverket för att sprida information om enkäten med förhoppning om att så många arbetsterapeuter som möjligt är med och svarar. Var med du också! Sista svarsdatum är 19 april.

Fyll i enkäten här


Frågor om enkäten besvaras av bab@boverket.se.

Beskrivning av regeringsuppdraget