SJOT går över till Open Access

Nu är det klart att den vetenskapliga tidskriften SJOT, Scandinavian Journal of Occupational Therapy, ska gå över till Open Access. ”Det här är ett historiskt beslut”, säger SJOT-stiftelsens och Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin.

Övergången till Open Access innebär att allt som publiceras i tidskiften blir fritt tillgängligt för alla, utan krav på vare sig prenumeration eller tillgång till låsta vetenskapliga databaser. Öppen tillgång gör den forskning som förmedlas i SJOT tillgänglig för alla arbetsterapeuter och andra intresserade.

Från vänster syns Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter/ordförande i SJOT-stiftelsen, och Anita Björklund Carlstedt, chefredaktör SJOT.
Från vänster syns Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter/ordförande i SJOT-stiftelsen, och Anita Björklund Carlstedt, chefredaktör SJOT.

- Det som varit vägledande i styrelsens beslut är att vi vill främja evidensbaserad arbetsterapi i hela världen, säger Ida Kåhlin. Övergången till Open Access gör att alla arbetsterapeuter kan ta del av den senaste forskningen som publiceras i vår tidskrift, oavsett var i världen de befinner sig. Det gör att spridningen av den senaste kunskapen ökar, men förhoppningsvis också att tillämpningen i klinisk verksamhet går fortare.

Inom forskningsvärlden pågår en utveckling mot att forskningsresultat och forskningsdata ska vara öppet tillgängliga. Statliga forskningsfinansiärer har redan nu krav på publicering via Open Access för att få tillgång till forskningsmedel.

Högst rankad
- En övergång till Open Access har diskuterats länge, men nu när SJOT är den högst rankade vetenskapliga tidskriften inom arbetsterapi har vi ett bra utgångsläge och kan visa vägen till en mer öppen forskningskultur inom arbetsterapi. Övergången till Open Access bidrar även med ett stort signalvärde mot ett skifte till att även dem som forskningen utgår från ska kunna ta del av resultaten.

De nordiska arbetsterapeutförbunden äger och ger ut tidskriften tillsammans. SJOT skapades för att öka möjligheten för nordiska forskare inom arbetsterapi att publicera sin forskning och är idag en viktig kunskapskälla av hög kvalitet för arbetsterapeuter världen över. Första numret av SJOT publicerades 1994. SJOT-stiftelsen är ägare och utgivare av tidskriften. Första numret kom ut 1994 på Taylor & Francis förlag.

I början av 2023
- Vi planerar en övergång till Open Access i början av 2023. Vi kommer nu i nära samverkan med vårt förlag Taylor & Francis arbeta vidare för att övergången ska bli så bra som möjligt för alla inblandade, säger Ida Kåhlin.