Så här värvar du nya medlemmar!

Josefin Tenefors i Jönköpingskretsen tycker att det är kul och viktigt att Sveriges Arbetsterapeuter växer och blir starkare. Därför satsar hon och kollegorna i kretsen på medlemsvärvning. Här berättar hon hur de gör!

Varför beställde du förbundets värvarmaterial?
Jag fick information om förbundets värvarmaterial på ett professionswebbinarium och vi i styrelsen kom överens om att beställa hem materialet så att vi kan marknadsföra oss bättre. Vi ser ett stort behov av marknadsföring för att öka intresset för engagemang i förbundet men även att marknadsföra yrket arbetsterapeut. Vi vill kunna lämna ut material som kan uppmärksamma vårt yrke och få folk att bli nyfikna på vad en arbetsterapeut sysslar med. Till exempel när vi har kontakt med politiker inom regionen inför deras arbete med att lägga en årsbudget. Vi vill påminna dem om vår existens. Det är jätteviktigt att vi inte är tysta och gömmer oss om vi vill ha en förändring och förbättring när det gäller vårt yrke.

Vad planerar ni att göra i kretsen nu?
Värvarmaterialet kommer att delas ut till nya kollegor eller till dem som är nyfikna på förbundet. Målet är att öka kunskapen och intresset kring arbetsterapi, visa var vi behövs och varför samt hur vi kan göra skillnad inom så många olika områden för både unga och äldre.

Tycker du att det är svårt att värva nya medlemmar?
Vår krets har senaste åren haft en ökning och har idag cirka 600 medlemmar. Men vi ska bli fler! Vi skickar alltid ett välkomstbrev via mejl till nya medlemmar. Vi vill att våra medlemmar ska få mer kunskap och kännedom om förbundet samt att fler kanske vill engagera sig i den lokala kretsen. Ibland kan det vara svårt att ge konkreta svar på varför man tycker att någon ska gå med i Sveriges Arbetsterapeuter men med det här materialet får man stöd och det är trevligt att kunna lämna ut något i skrift istället för bara muntligt.

Hur brukar du göra?
Värvarmaterialet kan användas på universiteten inför examen för att värva nya medlemmar som kommer ut i arbetslivet. Vi i styrelsen satsar på engagemang via sociala medier. Vi har också i samband med årsmöte eller Arbetsterapins dag bjudit in medlemmar och ickemedlemmar till föreläsningar, mingel eller liknande och planerar att fortsätta med det. Då är det trevligt att kunna dela ut det här materialet till deltagarna.

Ni i Jönköping har haft litet kontakt med arbetsterapeuter i USA. Hur jobbar dom med värvning?
Där är det en del av ens yrkesroll att marknadsföra yrket. Det ges tid till det på jobbet. Man arbetar i team och hittar på roliga saker för att marknadsföra yrket, både på stora sjukhus och på små privata kliniker. Facket och arbetsgivarna samarbetar kring detta. Låter bra, tycker jag.

Här beställer du Sveriges Arbetsterapeuters värvningsmaterial. 

På min sida finns många bra tips och verktyg för dig som är intresserad av att värva nya medlemmar.