Så blev kretsarnas årsmöten – inspirationsföreläsningar och digitalt!

Ida Kåhlin vid Gävleborgskretsens årsmöte
Ida Kåhlin medverkade bland annat vid Gävleborgskretsens årsmöte samt digitalt vid Gotlandskretsens respektive Skånekretsens årsmöten.

Nu har kretsarna genomfört sina årsmöten och de flesta fortsatte att träffas digitalt. Några träffades fysiskt men erbjöd möjlighet att delta digitalt.

Många passade på att bjuda in föreläsare eller representanter från förbundet för inspiration och information. Jönköpingskretsen var lite extra kreativa och bjöd medlemmarna på Teamsfika via presentkort på Ica.

Några fler exempel:

  • Värmlandskretsen. Årsmötet genomfördes via Teams och Sarah Granberg föreläste om hur legitimerade arbetsterapeuter kan läsa vidare till magister på Örebro Universitet.
  • Stockholmskretsen. Efter årsmötet i bjöds det på en föreläsning om vardagsbalans med Louise Karlsson. Mycket inspirerande och givande, tyckte många!
  • Jönköpingskretsen. Årsmötet genomfördes digitalt. Inför mötet skickades presentkort ut från Ica till de medlemmar som anmält sig så att de kunde köpa fika. Efter årsmötet gästades kretsen av Annika Lexén som presenterade de nya fokusområdena för innevarande fullmäktigeperiod med efterföljande diskussion. En mycket givande och inspirerande kväll!
  • Södra Älvsborg. Årsmötet inleddes med smörgåstårta och mingel. Efter årsmöteshandlingar och val av styrelse bjöds det på föreläsning av Sunt Arbetsliv om deras olika tjänster. Årsmötet hölls både digitalt och fysiskt, men de flesta närvarade fysiskt. Några medlemmar från kranskommunerna deltog via länk.
  • Skaraborgskretsen. Före årsmötet informerade ombudsman Raul Holmgren om lön och hur man själv kan påverka den.
  • Östgötakretsen. Förbundsordförande Ida Kåhlin inledde mötet och berättade om sin resa som Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande och framtidens utmaningar. Efter det genomfördes årsmötet.

Varmt tack till alla som engagerat sig under året som gått!Vi vill också passa på att önska de nya styrelserna lycka till under kommande verksamhetsår.