Riksdagsseminarium satte jämlik rehabilitering på kartan!

På bilden ses Ida Kåhlin, Lise Lidbäck och Cecilia Winberg utanför riksdagshuset efter dagens seminarium.
På bilden ses Ida Kåhlin, Lise Lidbäck och Cecilia Winberg utanför riksdagshuset efter dagens seminarium.

Idag den 30 mars hölls ett frukostseminarium i Riksdagshuset på temat jämlik rehabilitering utifrån det ökade behovet av förebyggande och rehabiliterande insatser.

Seminariet anordnades av Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) och Dag Larsson (S), ledamot av socialutskottet, i samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Neuro.

Vid seminariet medverkade Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuro, som beskrev vikten av personcentrering vid rehabilitering och förebyggande insatser. Vidare presenterade arbetsterapeuten och forskaren Magnus Zingmark, aktuell forskning om hälsoekonomiska vinster av rehabiliterande insatser. Därefter lyfte Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med Cecilia Winberg, förbundsordförande Fysioterapeuterna, utmaningar med förebyggande och rehabiliterande insatser ur ett professionsperspektiv. Seminariet avslutades med en paneldiskussion som modererades av Anna Nergårdh.

  • Det känns mycket glädjande att frågor kring jämlik rehabilitering, habilitering och hjälpmedel äntligen tagit plats i riksdagshuset, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter och en av initiativtagarna till riksdagsseminariet. Nu gäller det att vi tillsammans fortsätter arbeta för att frågorna behåller den självklara plats som de förtjänar inom den nationella politiken!

På bilden ses Ida Kåhlin, Lise Lidbäck och Cecilia Winberg utanför riksdagshuset efter dagens seminarium.