Regeringen lyfter rehabskulden

I nya överenskommelser med SKR satsar regeringen totalt cirka 11 miljarder kronor för att stärka hälso- och sjukvården i Sverige.

Den stora rehabiliteringsskuld som pandemin har skapat lyfts fram som en stor utmaning som måste adresseras. Vidare sägs att ett hälsofrämjande och preventivt fokus i hälso- och sjukvården är nödvändigt för att på sikt förbättra hälsan i befolkningen.

– Mycket positivt att betydelsen av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser lyfts som ett särskilt prioriterat insatsområde när det gäller att stödja omställningen till en nära vård, säger förbundsordförande Ida Kåhlin och fortsätter:

– Bra och viktigt att överenskommelsen också lyfter att tillgången till arbetsterapeuter i den nära vården behöver stärkas, även om dimensioneringen av grundutbildningen inte direkt styrs av denna överenskommelse. Här skulle kommuner och regioner behöva göra insatser riktade mot våra lärosäten och regeringen ge riktade uppdrag så att fler grundutbildningsplatser skapas för arbetsterapeuter.

Läs pressmeddelandet här